Съхранение и продажба на одорант

Овергаз сервиз АД

Предлага услугата съхранение и продажба на одорант за одориращите системи на природен газ. Бутилките с одорант са с вместимост 50 литра.

Лицензираният склад за съхранение на химични вещества за одориране на природния газ на Овергаз сервиз АД се намира в гр. Стара Загора.