Препоръки

АРЕСГАЗ ЕАД

С настоящата референция „Аресгаз” ЕАД изразява задоволството си от съвместната работа с фирма „Овергаз сервиз” АД. Прави впечатление високият професионализъм на служителите и ангажираността им с изискванията на клиента. Възникналите въпроси се решават оперативно и качествено. Успешната съвместна работа с „Овергаз сервиз” АД ни дава основание да дадем висока оценка...

прочети цялия отзив

КАВАРНАГАЗ ООД

Фирма „Овергаз сервиз” АД се явява дългогодишен наш партньор за извършване на метрологични проверки на диафрагмени и ротационни разходомери за природен газ. „Овергаз сервиз” АД работи коректно, бързо и на високо експертно и професионално ниво. Всички метрологични проверки на фирмата са извършени в предварително уговорения срок, придружавани от цялата документация...

прочети цялия отзив

КОМЕКЕС АД

Фирма „Овергаз сервиз” АД е доказала, че е надежден партньор, изпълнявайки отлично възложените ѝ проверки на разходомери за газ и електронни коректори на обем. Фирмата разполага с компетентно ръководство, висококвалифициран персонал и много добра организация на работата. Работата на експертите се отличава с професионализъм и високо качество. Спазват стриктно договорените...

прочети цялия отзив