БългарскиEnglish
НАЧАЛОЗА НАСУСЛУГИПАРТНЬОРИПРЕПОРЪКИКОНТАКТИ

"ОВЕРГАЗ СЕРВИЗ" АД е основано като приемник на "ОРГГАЗСЕРВИЗ" АД – (1997 ÷ 2006 г.) с решение № 1578 от 15.06.2006 г. на Старозагорския окръжен съд, с предмет на дейност "Техническа диагностика на газоснабдителни системи, изследователска и развойна дейност, метрологична проверка на средства за измерване, обучение и подготовка на кадри, обща консултантска и инженерингова дейност".

"ОВЕРГАЗ СЕРВИЗ" АД e вписано с решение на Софийски градски съд в регистъра на търговските дружества по фирмено дело №7656/2006 г. с Изпълнителен директор Тодор Маринов Маринов със седалище и адрес на управление в гр. София, ул.„Филип Кутев” № 5.

Във връзка с разрастването на фирмата от м. Март 2009 г. "ОВЕРГАЗ СЕРВИЗ" АД премести офиса и лабораториите си в нова сграда, намираща се в гр. Божурище, ул. Мура № 10.

С удостоверение № С239 от 13.08.2007 г. Държавната агенция за метрологичен и технологически надзор (ДАМТН) удостоверява вписването на "ОВЕРГАЗ СЕРВИЗ" АД в регистъра на агенцията, като лице което извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на преносни газопроводи и съоръженията към тях, разпределителни газопроводи и съоръженията към тях и промишлени газови инсталации за природен газ.

"ОВЕРГАЗ СЕРВИЗ" АД е оправомощено от ДАМТН в съответствие със закона за измерване да извършва първоначални и последващи метрологични проверки на средствата за измерване както следва:
- Диафрагмени разходомери за газ в обхват от 0.016 м3/ч до 40 м3/ч. (G 1,6 ÷ G 25)
- Ротационни и турбинни разходомери за газ в обхвата от 0.01 м3/ч до 2500 м3/ч. (G 10 ÷ G 1600)
- Коригиращи устройства на обем към разходомери за газ (Ел. коректори)
- Лабораториите на "ОВЕРГАЗ СЕРВИЗ" АД за извършване на метрологични проверки на средствата за измерване, имат изградена и функционална система за управление по БДС EN ISO / IEC 17025.
"ОВЕРГАЗ СЕРВИЗ" АД, разполага с две производствени бази ситуирани в гр. Божурище и гр. Стара Загора.

Фирмената политика на „Овергаз сервиз” АД е насочена към привличането на млади кадри, предоставяйки им възможност зa обучение и развитиe.

../Files/Copy of Henri Ford_1.jpg

Понастоящем в дружеството работят осем специалисти, възпитаници на Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд”, гр. София, заети в следните направления:

- Метрологична лаборатория за първоначална и последваща проверка на средства за измерване, в т.ч. разходомери за газ и електронни коректори;

- Диагностика на подземно положени газопроводи по отношение пробиви с изтичане на природен газ;

- Електрометрично обследване за оценка състоянието на изолационното покритие на стоманени тръбопроводи и контрол работата на ЕХЗ;

- Доставка на одорант и поддръжка на одориращи станции;

- Сервиз и ревизии с разглобяване на регулаторното и предпазно оборудване в газовите съоръжения.

- Електрометрично обследване за оценка състоянието на изолационното покритие на стоманени тръбопроводи и контрол работата на ЕХЗ;

- Доставка на одорант и поддръжка на одориращи станции;

- Сервиз и ревизии с разглобяване на регулаторното и предпазно оборудване в газовите съоръжения.

 

2010 © Всички права запазени. Уеб дизайн от AM Design